Ochotnicza Straż Pożarna w Korytnicy

Sztandar OSP KorytnicaOchotnicza Straż Pożarna w Korytnicy
Korytnica 88
28-225 Szydłów

Prezes: Łukasz Zawierucha
Naczelnik: Tomasz Dybus

Rok założenia: 1965
KRS: 88795
Wyposażenie: Żuk, pompa PO-5

Historia OSP w Korytnicy

Jednostkę OSP w Korytnicy powołano 30 stycznia 1965 r. podczas zebrania wiejskiego. Prezesem został Feliks Szczepankiewicz, a naczelnikiem Ryszard Dziewięcki. Cztery lata później prezesem został wybrany Edward Romanowski, a naczelnikiem mianowano Eugeniusza Werblickiego. Funkcje te pełnili przez 20 lat.

W 1981 r. oddano do użytku wzniesioną w czynie społecznym remizę. Od roku 1986 jednostka posiada sztandar.

Strażacy ochotnicy z Korytnicy
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy w 2009 r. Od lewej: Grzegorz Górski, Marek Górski, Zbigniew Szczepankiewicz, Mariusz Dybus, Marian Kosiński, Michał Stachniak, Tadeusz Gąsiorek, Sebastian Gałązka, Jan Siacha, Marek Szczepankiewicz, Tomasz Dybus. Fot. Mateusz Szwarc