Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuszowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuszowie
Kotuszów
28-225 Szydłów

Prezes: Michał Kaczmarczyk
Naczelnik: Michał Klamczyński

Rok założenia: 1956
KRS: 22636
Wyposażenie: Star 266, Żuk, pompy PO-3 i PO-5, radiostacja

15.09.2019: IV miejsce na Powiatowych Zawodach Drużyn OSP w Staszowie
13.06.2016: Olbrzymi sukces strażaków z Kotuszowa
13.09.2015: Młodzieżówka OSP Kotuszów najlepsza w powiecie

Jednostka OSP w Kotuszowie powstała 12 czerwca 1956 r. podczas zebrania wiejskiego. Komitet założycielski tworzyli: Józef Chmiel, Leon Chmiel, Stanisław Graska, Władysław Kaczorowski, Jan Kuca, Tadeusz Kuca, Henryk Niedźwiecki, Stanisław Podsiedlik, Józef Rycerz, Marian Staniszewski, Wiktor Wańko, Andrzej Wojtasiewicz, Jan Wojtasiewicz i Władysław Zmarzlik. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie przekazała 4 toporki, 8 pasów strażackich, 4 bosaki, drabinę oraz pochodnię.

Dzięki środkom finansowym wypracowanym przy organizacji zabaw tanecznych w następnym roku zakupiono 18 sukiennych mundurów strażackich.

Pierwszą akcją, którą podjęła jednostka, było 1 maja 1957 r. ratowanie człowieka zasypanego przy kopaniu studni w Jasieniu. Rok później otrzymano z Kielc motopompę. Po wielu latach starań, w 1969 r. otwarto w Kotuszowie remizę strażacką. Z tej okazji jednostka otrzymała motopompę M 800. Ufundowany przez społeczność wsi sztandar przekazano w 1976 r.

W 1980 r. straż pożarna w Chmielniku przekazała do Kotuszowa samochód strażacki „żuk”. Był on podstawowym pojazdem do 2003 r., kiedy to jednostka – dzięki staraniom poseł Bożeny Kizińskiej, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz członków zarządu Janusza Juszczaka, Adama Nowaka, Józefa Niedźwieckiego i Józefa Strojnego – otrzymała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu samochód pożarniczy „star 266”. Otworzyło to nowy rozdział w dziejach jednostki, gdyż pozwoliło na jej włączenie w 2007 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki temu powstała możliwość finansowania działalności z budżetu państwa. Jednocześnie jednak na druhach z Kotuszowa spoczywa wielka odpowiedzialność, związana z kierowaniem jednostki do akcji w różne strony kraju.

Sztandar OSP Kotuszów

W ostatnich latach pozyskano nowy sprzęt, jak np. agregaty prądotwórcze oraz pompy szlamowe, w tym pompę WT-40x, która obecnie ma największą wydajność wodną w całej gminie. Wymieniono zasłużonego „żuka” na pozyskany z policji „vw transporter”. Opracowano również projekt unijny, dzięki któremu zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej urządzonej w jednym z pomieszczeń strażnicy.

OSP Kotuszów
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuszowie w 2009 r. Od lewej: Jan Grelewski, Adam Nowak, Janusz Juszczak, Józef Niedźwiecki, Marcin Kaczorowski, Wojciech Skuza. Fot. Mateusz Szwarc

W dn. 12 czerwca 2016 r. w Ożarowie, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kotuszowa zajęła 2. miejsce na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF.