Ochotnicza Straż Pożarna w Rudkach

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudkach
Rudki
28-225 Szydłów

Prezes: Tadeusz Kałandyk
Naczelnik: Andrzej Klikowicz

Rok założenia: 1958
KRS: 80772
Wyposażenie: pompa PO-5

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudkach powstała w 1958 r. Pierwszą remizę, tzw. szopę, wybudowano w latach 70. XX w. i garażował w niej konny wóz strażacki, którym jeżdżono do pożarów i zawodów. Obecną remizę oddano do użytku w roku 1995.

Jednostka otrzymała w 2010 r. bojowy wóz strażacki „ford transit”, ale jeszcze nie w pełni wyposażony i bez motopompy.

Naczelnikami straży byli kolejno: Józef Sadłocha, Stefan Czekaj, Stanisław Makuła, Władysław Mazur, Tadeusz Misztal, Józef Sadłocha, Marian Czechowski, Edward Czekaj, Andrzej Sadocha i Alfred Kowalik. Obecnie funkcje sprawują: Andrzej Karwata – prezes, Andrzej Klikowicz – wiceprezes i naczelnik oraz Mirosław Walkowicz – wiceprezes.

Ponadto do jednostki należą Czesław Basa, Dawid Czekaj, Łukasz Czekaj, Jan Jarek, Stanisław Jastrzębowski, Tadeusz Kałandyk, Damian Karwata, Mateusz Marczakowski, Ryszard Mazur, Piotr Michalczyk, Mariusz Ruszkowski, Józef Sadłocha, Mariusz Sadłocha, Ryszard Sadłocha, Jerzy Samiec, Kamil Samiec, Marcin Samiec, Adam Sikora, Andrzej Sikora, Mirosław Sikora i Mirosław Szałowski.

OSP Rudki
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudkach w 2009 r. Od lewej: Kamil Samiec, Łukasz Czekaj, Andrzej Sikora, Dawid Czekaj, Marek Ruszkowski, Tadeusz Kałandyk, Damian Karwata, Czesław Basa, Mirosław Walkowicz, Andrzej Karwata, Ryszard Sadłocha. Fot. Mateusz Szwarc