Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie
ul. Opatowska 7
28-225 Szydłów

Prezes: Stanisław Wojterski
Naczelnik: Kazimierz Boś

Rok założenia: 1918
KRS: 9238

Wyposażenie: Star 244, dwie pompy PO-5, radiostacja, agregat prądotwórczy.
Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

www.szydlow.osp.org.pl

Rys historyczny OSP Szydłów

Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie powstała w 1918 r. Jej założycielami byli Władysław Haś, Michał Cecot, Józef Kielin, Wincenty Siwulski i Teodor Zawada. Naczelnikiem został Władysław Haś.

Po raz pierwszy organizacja strażacka wystąpiła publicznie 3 maja 1919 r. biorąc udział w obchodach uroczystości trzeciomajowych. Bardzo szybko jednostka otrzymała dwie sikawki ręczne: jedną na wózku dwukołowym z wężem zasysanym i wężami tłocznymi, a drugą skrzyniową na podwoziu czterokołowym, do której wodę wlewano wiadrami. Do uruchomienia każdej sikawki potrzeba było co najmniej czterech silnych mężczyzn. Zasięg podania wody do gaszenia pożaru w sikawce dwukołowej wynosił 20 metrów, a w skrzyniowej – 10 metrów. Na wyposażeniu znajdowały się również cztery beczki drewniane na dwóch kołach. Sprzęt przechowywano w drewnianej szopie przy murze ogrodzeniowym ówczesnego urzędu gminy.

Pierwszy wyjazd do gaszenia ognia odbył się do Rytwian. Za udział strażaków właściciel majątku, Radziwiłł, przekazał 30 metrów sześciennych drewna budulcowego, z przeznaczeniem na budowę remizy. Materiał ten został w części został sprzedany z przeznaczeniem na uzyskanie pieniędzy na kupno kamienia i opłacenie cieśli, a także na zakupienie kasków mosiężnych, toporków, pasów brezentowych i materiału na mundury.

Sztandar OSP w Szydłowie
Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie

W 1922 r. stanowisko naczelnika objął ówczesny sekretarz urzędu gminy Józef Kejsler, a jego adiutantem i sekretarzem został Teodor Zawada. W skład zarządu wchodzili ks. Wincenty Kaczmarski – prezes, Wincenty Siwulski – gospodarz, Michał Cecot – zastępca naczelnika, Franciszek Janecki – skarbnik. W roku 1923 funkcję naczelnika objął ówczesny sekretarz Sądu Grodzkiego Jan Kudliński, a w 1926 r. – Teodor Zawada. W tym czasie przystąpiono do budowy piętrowej remizy, w której pomieszczenia na piętrze planowano przekazać na izby szkolne. Stanowisko prezesa objął wówczas nauczyciel Jan Kowalik.

Remiza wznoszona była na placu gminnym i częściowo żydowskim. Ludność miejscowa dostarczała swój własny kamień na budowę, piach, wodę. Wszelkie roboty niefachowe wykonywali strażacy i mieszkańcy. Na wykończenie budynku część funduszy przekazały władze gminy. Budowę zakończono w 1928 r.

Za dobrą działalność, jako pierwsza w grupie straży gminnych na terenie powiatu, w 1933 r. jednostka otrzymała motopompę „Silesia”.

Podczas II wojny światowej strażacy brali udział w wojnie obronnej 1939 r., a także brali udział w ruchu oporu. W 1943 r. Niemcy zamordowali Jana Zarzyckiego z żoną oraz Jana Kaczorowskiego z całą rodziną.

W ostatnim roku okupacji Niemcy zabrali motopompę i inny sprzęt gaśniczy. Remiza została bardzo zniszczona. W 1945 r. funkcję prezesa zarządu objął ks. Konstanty Tomal, naczelnikiem był nadal Teodor Zawada. Dzięki pomocy władz powiatowych w Busku Zdroju jednostka otrzymała niezbędny sprzęt gaśniczy. W 1948 r. strażacy otrzymali sztandar. W tym czasie funkcję naczelnika objął Jan Kluszczyński.

W 1955 r. jednostka otrzymała samochód. W roku 1957 stanowisko prezesa objął Teodor Zawada, który sprawował ją przez 5 lat. W 1962 r. prezesem został wybrany Roman Kaniszewski, pełniący tę funkcję do 1991 r. W roku 1964 strażacy otrzymali samochód bojowy, który posiadali do 1987 r., kiedy to przekazano im nowy. Kierowcami byli Antoni Adamski, Tadeusz Treliński, Franciszek Pytowski, Eugeniusz Sajkiewicz, a obecnie jest nim Kazimierz Boś.

Procesja Bożego Ciała w Szydłowie - lata '80 XX w.
Procesja Bożega Ciała w połowie lat 80-tych XX w. Na czele Janusz Kluszczyński, dalej od lewej: Stanisław Wojterski, Antoni Adamski, Stanisław Juszczak, ks. Zbigniew Prusek. Fot. ze zbiorów OSP Szydłów

W 1979 r. funkcję naczelnika objął Zenon Siwulski. 25 maja 1980 r., po trzech latach budowy, otwarto wykorzystywano do dzisiaj nowy Dom Strażaka. W 1991 r. nowym prezesem został Eugeniusz Sajkiewicz, naczelnikiem Janusz Kluszczyński, a prezesem honorowym Roman Kaniszewski. Na polecenie komendy rejonowej straży w Chmielniku w 1992 r. jednostka brała udział w gaszeniu lasów koło Kuźni Raciborskiej, za co Bronisław Krzyżak i Stanisław Józefowski przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej odznaczeni złotymi medalami „ Za zasługi dla pożarnictwa”.

W 1995 r. OSP w Szydłowie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 1996 r. wybrano nowy zarząd: prezesem został Janusz Kluszczyński, naczelnikiem Stanisław Wojterski, zastępcą naczelnika Kazimierz Boś, gospodarzem Stanisław Józefowski, skarbnikiem Tadeusz Zarzycki, sekretarzem Kazimierz Zarzycki.

Podczas wielkiej powodzi w 1997 r. strażacy chronili wały wiślane w Pacanowie i Nowym Korczynie. Ważnym wydarzeniem roku 2000 było podniesienie sprawności operacyjnej jednostki poprzez zamontowanie autopompy wraz z działkiem na samochodzie pożarniczym. W 2001 r. prezesem został Janusz Kluszczyński, a naczelnikiem Kazimierz Boś. W 2008 r. przeprowadzono generalny remont strażnicy. Nowy zarząd tworzyli: prezes – Stanisław Wojterski, wiceprezes i naczelnik – Kazimierz Boś, wiceprezes – Mariusz Macias, zastępca naczelnika – Andrzej Sajkiewicz, skarbnik – Grzegorz Sajkiewicz, sekretarz – Tomasz Grosiki, gospodarz – Ryszard Kostecki.

Strażacy OSP Szydłów
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie w 2009 r. Od lewej: Kazimierz Zarzycki, Stanisław Wojterski, Ryszard Kostecki, Marek Majerowicz, Andrzej Sajkiewicz, Grzegorz Sajkiewicz, Radosław Wojterski, Jan Kostecki, Stanisław Józefowski. Fot. Mateusz Szwarc