Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Żyznej

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Żyznej
Wola Żyzna
28-225 Szydłów

Prezes: Zdzisław Palmąka
Naczelnik: Tomasz Suchojad

Rok założenia: 1966
KRS: 28273
Wyposażenie: Star 244, dwie pompy PO-5, radiostacja
Jednostka należy od 2005 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Sztandar OSP Wola Żyzna
Sztandar OSP Wola Żyzna

Rys historyczny OSP Wola Żyzna

Jednostka powstała w 1966 r. Remizę wybudowano w 1975 r. Na wyposażeniu znajdują się samochody „star” i „żuk”.

Prezesami zarządu byli: Tadeusz Zawada (w latach 1966-1979), Adam Suchojad (1979-1982), Wincenty Cecot (1982-1988), Czesław Samiec (1988-93), Tadeusz Misterkiewicz (1993-1994), Adam Suchojad (1994-1996) i Zdzisław Palmąka (od 1996).

Funkcję naczelników sprawowali: Adam Fit (w latach 1966-1971), Stanisław Skuza (1971-1974), Kazimierz Pasternak (1974-1987), Tadeusz Misterkiewicz (1987-2011) i Tomasz Suchojad (od 2011).

Do jednostki należą: Józef Furtak, Tomasz Jaros, Zbigniew Kapral, Jacek Lech, Piotr Lesiak, Zbigniew Miodek, Krzysztof Misterkiewicz, Tadeusz Misterkiewicz, Eugeniusz Palmąka, Zdzisław Palmąka, Michał Paździoch, Damian Rudnik, Michał Samiec, Sławomir Samiec, Ryszard Sondór, Adam Suchojad, Grzegorz Suchojad, Tomasz Suchojad, Tomasz Trela, Zygmunt Trela i Sylwester Wójtowicz.

Strażacy z OSP Wola Żyzna
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żyznej w 2009 r. Od lewej: Damian Rudnik, Tomasz Trela, Tadeusz Misterkiewicz, Marcin Paździoch, Zbigniew Miodek, Sławomir Samiec, Adam Suchojad, Zdzisław Palmąka. Fot. Mateusz Szwarc