Odchwaszczanie torów kolejowych

Kolej odchwaszczanie

PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu Sekcja Drogowa Wola Baranowska informuje o planowanym chemicznym odchwaszczaniu torów kolejowych linii szerokotorowej.

Zabieg odchwaszczania polegał będzie na opryskiwaniu torowiska szerokość pasa 5,00 mb, przy użyciu opryskiwacza spalinowego zamontowanego na drezynie motorowej – środkiem chemicznym chwastobójczym typu Baldron 400 SL według załączonego harmonogramu.

Dostępność