Ogłoszenie o bezpłatnym transporcie do lokalu wyborczego

Bus do transportu osób

Do mieszkańców sołectw: Brzeziny, Grabki Duże, Jabłonica, Korytnica, Mokre, Osówka, Potok Rządowy, Rudki, Wolica, Wola Żyzna, Wymysłów.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów informuje, że w terminie do 28 marca 2024 r. (czwartek) do godz. 15.30, w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborców posiadających orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do I i II grupy inwalidów, a także osób о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów (pokój nr 22) lub na adres e-mail: gmina@szydlow.pl

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 3 kwietnia br.) zainteresowani otrzymają informację o orientacyjnej godzinie przewozu.

Dostępność