Osówka

Sołtys: Wioletta Kwiatkowska
Liczba mieszkańców: 212

Według językoznawców pochodzenie nazwy można tłumaczyć różnorako: od rośliny (osika), od zwierząt (osa) lub od przezwiska ludzkiego („Osa”). Najstarsza znana pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1406 r.

Osówkę wymieniają lustracje dóbr królewskich przeprowadzone w starostwie szydłowskim w latach 1660-1664 oraz w 1789 r. Pierwsza z nich wspomina, iż na mieszkańcach osady ciążył obowiązek tzw. Stacji, czyli dostarczenia do siedziby starostwa określonej ilości drobiu, sera i jaj na okoliczność przyjazdu do Szydłowa króla („z półłanka kurów 3, serów 20, jaj 30”). O powinności tej nie wspomina już lustracja z 1789 r.

W 1921 r. Osówka, (a właściwie Ossówka, bo tak zapisano miejscowość), liczyła 366 mieszkańców i 59 budynków mieszkalnych. Współcześnie (stan na 31.12.2014 r.) w miejscowości mieszka 212 osób (208 zameldowanych na stałe i 4 czasowo).

Sołtysem w latach 2011-2015 była Grażyna Gruca. W styczniu 2015 r. zebranie sołeckie wybrało na sołtysa Dorotę Suchojad. W styczniu 2019 r. sołtysem została Wioletta Kwiatkowska.