Parafia św. Władysława w Szydłowie

Parafia św. Władysława w Szydłowie
ul. Staszowska 15
28-225 Szydłów

tel. 41 354 51 43

Księża:
ks. prob. Ryszard Piwowarczyk
ks. pref. Sebastian Wideł

www.szydlow.kielce.opoka.org.pl
e-mail: szydlow@kielce.opoka.org.pl

Informacje

Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele i parafii pochodzi z 1326 r. W 1355 r. Kazimierz Wielki na miejscu poprzedniego, drewnianego wzniósł kościół murowany z cegły, kryty dachówką. Świątynia częściowo spalona w 1630 r., odrestaurowana i konsekrowana w 1633 r. przez bpa Tomasza Oborskiego, sufragana krakowskiego, restaurowana w XIX w. i w latach 1930-1931. W czasie działań wojennych w 1944 r. kościół został spalony i odbudowany w latach 1945-1948. Prace konserwatorskie i remontowe przeprowadzono w kościele w 1975 i 1978 r., prace nad polichromią w 1968 i 1991 r.

Kościół jest gotycki z wczesnobarokową kaplicą z początku XVIII w. Korpus dwunawowy (dwa filary dzielące nawy), na rzucie prostokąta, prezbiterium węższe, zamknięte wielobocznie z gotycką zakrystią. Wzdłuż północnej ściany nawy jest dobudowana kaplica tzw. Literacka. Ołtarz główny późnorenesansowy z początku XVII w. Epitafia z XIX w. Dzwonnica powstała przez przebudowanie baszty obronnej na pocz. XVIII w. Przy kościele znajdował się budynek gotycki tzw. Wikarówka, murowana, zniszczona.

Źródło: www.diecezja.kielce.pl