Parafia Wniebowzięcia NMP w Potoku

Parafia Wniebowzięcia NMP w Potoku
Potok 108
28-225 Szydłów

tel. 41 354 52 11

Księża:
ks. prob. Edward Szymczyk

Informacje

Pierwsza informacja źródłowa o istnieniu parafii i kościoła parafialnego pochodzi z 1326 r. Obecny kościół wzniesiono w latach 1647-1648. Kościół jest murowany, barokowy, nawa prostokątna, z pięcioboczną kaplicą św. Barbary z połowy XIX w. Ołtarz główny rokokowy, z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła i z obrazem MB z XVII w. Dwa ołtarze boczne rokokowe. Ołtarz w kaplicy z obrazem św. Barbary, zapewne z końca XVII w. Po drugiej wojnie światowej przeprowadzono w kościele prace konserwatorskie.

Źródło: www.diecezja.kielce.pl