Podpisano umowę na przebudowę budynku OSP Solec

Podpisanie umowy na przebudowę modernizacji remizy w Solcu 2023

Dnia 1 marca 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu podpisała umowę z firmą EXPERTUS AE Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach na zadanie pn. „Przebudowa budynku OSP w Solcu z funkcją świetlicy wiejskiej” realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania przebudowany zostanie budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu. Zagospodarowana zostanie także cześć terenu przyległego do budynku.

Celem operacji jest poprawa komfortu życia społecznego i kulturalnego mieszkańców poprzez stworzenie infrastruktury kulturalnej, przyczyniającej się do wzrostu aktywności kulturalnej i wykorzystującej pasje lokalnej społeczności. Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia więzi i integracji społecznej, przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów i potencjału obszaru.

Podpisanie umowy miało miejsce w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów w obecności Burmistrza Andrzeja Tuza. Ze strony OSP Solec umowę podpisali Prezes Piotr Skuza i Skarbnik Janusz Poniewierka, zaś ze strony Wykonawcy – Prezes Zarządu Łukasz Stokowiec.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Logotypy UE Leader Białe Ługi PROW 2014 2020

Dostępność