Podpisano umowy na termomodernizację 3 budynków OSP

Andrzej Tuz, Łukasz Stokowiec po podpisaniu umowy na termomodernizację obiektów OSP

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz po podpisaniu umów z Prezesem Zarządu EXPERTUS AE Sp. z o.o. Łukaszem Stokowcem.

Flaga Polski, Godło Polski, Polski Ład

Dnia 22 marca 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, działając w imieniu Gminy Szydłów, podpisał trzy umowy na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica”,

w tym:

Umowa dla części nr 1: Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Kotuszów w systemie zaprojektuj i wybuduj,
Umowa dla części nr 2: Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Korytnica w systemie zaprojektuj i wybuduj,
Umowa dla części nr 3: Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Jabłonica w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawcą będzie EXPERTUS AE Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Realizacja zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica” (w systemie zaprojektuj i wybuduj) została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania to 1 398 461,80 zł, w tym dofinansowanie: 1 370 492,56 zł.

Przedmiotem zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica wraz z montażem instalacji wykorzystujących OZE. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli utrzymać w budynkach stosowną temperaturę, co umożliwi organizację wydarzeń tworzących ofertę spędzania czasu wolnego dla mieszkańców miejscowości, w których funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Prace mają zostać wykonane w ciągu 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

UMiG Szydłów

Dostępność