Podsumowanie zebrań sprawozdawczych OSP za 2022 rok

OSP z Gminy Szydłów podczas zebrań strażackich 2023 ze znakiem ZOSP RP

Od 20 stycznia do 11 marca 2023 r. odbywały się zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Szydłów.

Podczas spotkań podsumowano działalność strażaków ochotników w 2022 roku. Zebrania miały miejsce w siedzibach Ochotniczych Straży Pożarnych w: Gackach, Grabkach Dużych, Jabłonicy, Korytnicy, Kotuszowie, Osówce, Potoku, Rudkach, Solcu, Szydłowie i Woli Żyznej.

Oprócz prezesów, naczelników oraz strażaków ochotników uczestniczyli w nich: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów a zarazem prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie Andrzej Tuz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie bryg. Jarosław Juszczyk, Komendant Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szydłowie druh Marcin Paździoch, radni oraz mieszkańcy.

W trakcie zebrań dokonano uroczystego przekazania sprzętu: łodzi ratowniczej dla OSP Korytnica, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Żyzna oraz sprzętu hydraulicznego dla OSP Kotuszów.

Najważniejszymi problemami o których dyskutowano podczas zebrań było przeszkolenie oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy, a także modernizacja obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Sylwester Celejowski

Dostępność