Pogłębianie rowów w Solcu Korytkach

Udrażnianie rowów w Solcu Korytkach 2023

W Solcu Korytkach trwają prace przy rowach przydrożnych. Rowy są odmulane i pogłębiane, a w niektórych miejscach wymieniane przepusty pod wjazdami na posesje.

Prace z własnych środków realizuje Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie.

Dostępność