Pół kilometra nowej „asfaltówki”

Gmina Szydłów zrealizowała kolejną inwestycję drogową. Wewnętrzna droga gruntowa od ul. Soleckiej w stronę Wolicy zyskała 510 metrów nawierzchni asfaltowej.

Przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 579 i 2502 w miejscowości Szydłów zrealizowano w ramach zadania pn: „Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów” (w systemie zaprojektuj i wybuduj), Zadanie 2 – Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów (Część II).

Logo Programu Polski Ład

Realizacja zadania pn.  „Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów” (w systemie zaprojektuj i wybuduj) została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Długość przebudowanego odcinka drogi to 510 m.

Wykonawca robót: Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” z siedzibą w miejscowości Kłoda.

Wartość robót dot. przebudowy ww. drogi: 390 558,87 zł brutto.

W odbiorze uczestniczył burmistrz Andrzej Tuz, wiceprzewodniczący RM Zbigniew Głogowski, kierownik ref. inwestycji UMiG Sebastian Kiciński.

Dostępność