Pomoc Żywnościowa: Podprogram 2021 Plus

Artykuły żywnościowe długoterminowe, olej, ziarna, konserwy.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Władysława w Szydłowie we współpracy z  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowie informuje, że w dniu 17 maja 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Bankiem Żywności Kielce – Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym a Parafią w Szydłowie – organizacją Partnerską o zasięgu lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

Umowa nr 2/POPŻ/2021 Plus na realizacje zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą objętych w ramach Podprogramu 2021 Plus będzie łącznie 360 osób, w tym 158  rodzin z terenu Gminy Szydłów.

W ramach Podprogramu planowane jest jedno wydanie artykułów żywnościowych w ilości łącznej ok 9,2 kg  na osobę. W związku z powyższym obecnie oczekujemy na pierwszy transport artykułów spożywczych dla naszej Gminy Szydłów. Osoby i rodziny, które otrzymały skierowania na Podprogramu 2021 Plus zostaną poinformowane telefonicznie przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie o terminie i miejscu odbioru produktów.

Logotypy Pomocy Żywnościowej POPŻ

Dostępność