Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP

W dniu 19 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Szydłowie.

Posiedzeniu przewodniczył Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie, oraz druh Marcin Paździoch – Komendant Miejsko-Gminny OSP RP w Szydłowie. W posiedzeniu uczestniczyli również mł. bryg. Janusz Kaczmarczyk, przedstawiciel KP PSP w Staszowie, oraz Michał Skotnicki – Wicewojewoda Świętokrzyski.

Podczas posiedzenia dokonano podsumowania kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP z terenu Gminy za rok 2023. Przedstawiono sprawozdanie z działalności operacyjno-szkoleniowej za 2023 r. oraz omówiono bieżące sprawy, w tym m.in. jubileusz 100-lecia OSP Gacki, ustalono termin zawodów sportowo-pożarniczych oraz manewrów strażackich.

Sylwester Celejowski

Dostępność