Potok Rządowy

Sołtys: Jolanta Jopkiewicz
Liczba mieszkańców: 92

Potok Rządowy, mając 92 mieszkańców (91 zameldowanych na stałe, 1 czasowo - stan na 31.12.2014 r.), jest jednym z mniejszych sołectw na ternie gminy Szydłów. Miejscowość powstała w okresie międzywojennym, na skutek przekazania państwowej ziemi trzem mieszkańcom Potoka. Była to nagroda od rządu Józefa Piłsudskiego, za udział w wojnie o wschodnie ziemie Rzeczypospolitej.

Sołtysem w latach 2011-2015 była Jolanta Jopkiewicz, którą w 2015 i 2019 r. wybrano na kolejne kadencje.