Powstaną bezpieczne przejścia w Rudkach i Solcu

Podpisanie umów na bezpieczne przejścia dla pieszych, Staszów, Solec, Rudki grudzień 2023

Fot. Paulina Majczak

W czwartek, 14 grudnia br., w siedzibie starostwa powiatowego w Staszowie, w obecności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, wicestarosty Leszka Guzala, radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego Pawła Krakowiaka oraz burmistrza miasta i gminy Szydłów Andrzeja Tuza, zostały podpisane dwie umowy dotyczące budowy oraz przebudowy przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Szydłów.

Zadania te będą dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”. Termin wykonania przedmiotowych inwestycji wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowy z wykonawcami poszczególnych zadań podpisali dyrektor zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, Mirosław Bernyś oraz główna księgowa, Beata Kondek.

Projekt „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1816T (0038T) Grabki Duże – Solec w miejscowości Solec Stary” realizowany będzie przez firmę usługowo-budowlaną „KDBUD” Krzysztofa Dychały z Rakowa. Całkowita wartość zadania wynosi 240 651,96 zł. Zakres robót obejmuje m.in. budowę chodnika na dojściach do przejścia, montaż lamp hybrydowych ulicznych LED (solar + turbina wiatrowa) oraz montaż pionowych znaków drogowych i aktywnego oznakowania – znaku D-6 oraz oznakowania poziomego jezdni.

Projekt „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik – Potok – Życiny w miejscowości Rudki” realizowany będzie przez „DB Budownictwo” Sp. z o.o. z Rytwian. Całkowita wartość zadania to 282 900,00 zł. Zakres robót obejmuje m.in. budowę chodnika, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna), montaż lamp hybrydowych ulicznych LED (solar + turbina wiatrowa) oraz montaż pionowych znaków drogowych i aktywnego oznakowania – znaku D-6 oraz oznakowania poziomego jezdni.

Agnieszka Gajda

Dostępność