Pożegnalna sesja Rady Miejskiej 2018-2024

Pamiątkowa fotografia przed UMiG Szydłów

26 kwietnia 2024 roku odbyła się LXVI sesja Rady Miejskiej w Szydłowie. Była to ostatnia sesja mijającej kadencji samorządu.

Sesja tradycyjnie odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Przewodniczący wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej przedstawili sprawozdania z prac wykonanych w ostatnim roku. Radni przyjęli również szereg uchwał, w tym zmiany budżetowe na 2024 rok.

W punkcie „Wolne wnioski i informacje” Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz skierował podziękowania do wszystkich radnych za ich zaangażowanie i pracę w Radzie Miejskiej w kadencji 2018-2024, wręczając im okolicznościowe podziękowania oraz albumy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Skuza, w imieniu całej Rady podziękowała burmistrzowi, kierownikom jednostek podległych, pracownikom urzędu oraz sołtysom za owocną współpracę i wsparcie w realizacji wspólnych przedsięwzięć podczas tej kadencji.

Rada Miejska kadencji 2018-2024: Katarzyna Skuza (Solec) – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Zbigniew Głogowski (Szydłów) – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Mariusz Arendarski (Osówka), Sebastian Gałązka (Korytnica), Łukasz Gondek (Szydłów), Ireneusz Jastrząb (Potok), Agnieszka Juszczak (Kotuszów), Damian Karwata (Rudki), Marcin Mazur (Jabłonica), Robert Prostak (Szydłów), Marek Skuza (Mokre), Dawid Sobiegraj (Brzeziny), Agnieszka Stawecka (Gacki), Joanna Suchojad (Wola Żyzna), Leszek Wójcik (Grabki Duże).

Rada Miejska w Szydłowie liczy 15 osób. W nowej radze zasiądzie siedmioro radnych, którzy pełnili już tę funkcję. Do nich dołączy ośmioro nowo wybranych osób. (PW)

Dostępność