Przebudowano 200 m drogi dojazdowej do pól w Szydłowie

Herb województwo świętokrzyskie herb Miasto i Gmina Szydłów

W październiku br. przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Szydłowie o długości 200 metrów. Inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem Województwa Świętokrzyskiego.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 2489 obręb 0013 Szydłów, odcinek o długości 200 m” zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „COMPLEX”, Moszyny.

W ramach prac wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię o szerokości 3 m z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Pobocza gruntowe o szerokości 2 x 0,5 metra.

Całkowita wartość zadania: 56.334,00 zł, w tym: 24.200,00 zł – środki z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach dofinansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 32.134,00 zł – środki własne gminy. Umowę na niniejsze zadanie podpisano z Województwem Świętokrzyskim w dniu 8 września 2023 r.

W odbiorze uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UMiG Sebastian Kiciński oraz Wykonawca Mateusz Chłodnicki.

Dostępność