Przejazd kolejowy w Solcu w dn. 12 – 20.04.2024 r. zamknięty

W związku z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas remontu przejazdu kolejowego kat. „C” w km 30,460 linii kolejowej nr 70 Włoszczowice – Chmielów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 Szydłów – Stopnica, przejazd kolejowy w Solcu w dniach od 12.04.2024 r. do 20.04. 2024 r. będzie zamknięty i nieprzejezdny dla pojazdów.

  W związku z powyższym na czas remontu wyznaczone zostały trasy objazdu dla pojazdów:

  • do 3,5t (Szydłów – Tuczępy – Kargów – Stopnica),
  • powyżej 3,5t (Szydłów – Staszów – Stopnica).

W załączeniu mapa z naniesionymi trasami objazdów.

Urząd Miasta i Gminy Szydłów

Dostępność