Rekrutacja do przedszkoli 2024

,
Nabór do przedszkole dzieci

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów informuje, że wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane są od 01.03.2024 r. do 15.03.2024 r.

Druki wniosków udostępniają i wnioski przyjmują dyrektorzy placówek.

Jednocześnie informuję, że kryteria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Szydłów zostają niezmienione tj. zgodne z Uchwałą nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28.03.2017 roku.

Dostępność