Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie