Urząd przyjmuje wnioski o oszacowanie szkód (wiosenne przymrozki)

Aktualizacja: Termin przyjmowania wniosków przedłużony do 10 maja 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów informuje, że w dniu 18 kwietnia  2024 r. powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie Gminy Szydłów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – wiosennych przymrozków.

W terminie do dnia 2 maja 2024 r. 10 maja 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Uwaga! Wzór wniosku dostępny jest poniżej na stronie internetowej UMiG www.szydlow.pl oraz w siedzibie urzędu (pokój nr 11/12). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz

Dostępność