ŚODR zaprasza na szkolenia

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach logo na tle sadów Szydłowa.

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego o. Sandomierz zaprasza producentów owoców na szkolenia „Integrowana Produkcja Roślin” z zakresu sadownictwa.

  • Szkolenie uzupełniające jednodniowe (7-godzinne) odbędzie się 8 marca 2023 r. w siedzibe ŚODR O. Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3. Odpłatność za szkolenie wynosi 170 zł.
  • Szkolenie podstawowe dwudniowe (16-godzinne) odbędzie się 13 i 14 marca 2023 r. w siedzibe ŚODR O. Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3. Odpłatność za szkolenie wynosi 350 zł.

Szkolenia w zakresie integrowanej produkcji kończą się egzaminem, po którego pozytywnym wyniku wystawiane jest zaświadczenie. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia i upoważnia do prowadzenia integrowanej produkcji w gospodarstwie i ubiegania się o certyfikat integrowanej produkcji.

Ponadto uczestnictwo producentów w ww. systemie jakości będzie dodatkowo premiowane przy korzystaniu ze środków pomocowych w nowej perspektywie PS WPR 2023-27 – zwiększona płatność do gospodarstwa przy realizacji ekoschematu Integrowana Produkcja Roślin.

Zgłoszenia przyjmuje:

Elżbieta Krempa
ŚODR O. Sandomierz / Dział Ogrodnictwo
Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3
tel. 15 833 31 00 wew. 321
kom. 510 094 577


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego o. Sandomierz zaprasza na szkolenie podstawowe z integrowanej produkcji roślin rolniczych.

Dwudniowe (16-godzinne) szkolenie odbędzie się 23 i 24 marca 2023 r. Jest skierowane jest do osób, które po raz pierwszy będą uczestniczyć w takim szkoleniu

Miejsce szkolenia: ŚODR O/Sandomierz, Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3

Szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin kończy się egzaminem. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zachowuje ono ważność przez 5 lat od dnia ukończenia i upoważnia do prowadzenia integrowanej produkcji w gospodarstwie i ubiegania się o certyfikat integrowanej produkcji.

Według założeń Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 będzie można zwiększyć płatność do gospodarstwa realizując dodatkowo ekoschemat – Integrowana Produkcja Roślin.

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej ŚODR: www.sodr.pl/szkolenia.

Będzie również możliwość rejestracji w dniu szkolenia.

Minimalna liczba uczestników – 10. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób szkolenie zostanie odwołane.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Izabela Niedobit
ŚODR O.Sandomierz
15 833 31 00 wew. 314
e-mail: izabela.niedobit@sodr.pl

Dostępność