Solec

Sołtys: Renata Syguła
Liczba mieszkańców: 366

Pierwszą wzmiankę dotyczącą Solca odnajdujemy w Księdze uposażeń diecezji krakowskiej Jana Długosza (lata 1470-1480), gdzie miejscowość zapisano jako „Solyecz”. W latach 1564-1565 odnotowano, iż we wsi znajdowały się dwa młyny i staw rybny. Młyny te, nazywane „Czyeloych” (lub „Czelioch”) oraz „Kundrowsky” znajdowały się na rzece „Płożney”. Staw w Solcu wyróżniał się znacznymi rozmiarami i wydajnością - można było w nim hodować aż 40 kop karpi – znacznie więcej niż w dwóch razem wziętych stawach w sąsiedniej Woli Żyznej.

Tekst kolejnej lustracji dóbr królewskich (1660-1664) o młynach soleckich wspomina już w czasie przeszłym: „Dwa młyny przy tej wiosce bywały, pierwszy Czeluch na rzece Plosney o jednym kole mącznym korzecznym (...). Drugi młyn Kendrowski albo Sluchay rzeczony na tejże wodzie o 1 kole mącznym korzecznym i stępach (...) tych obu młynów nie masz, zaginęły”.

W 1789 r. w Solcu funkcjonowała karczma zajezdna, „na gościńcu od Stopnicy idącym, stojąca, słomą pokryta, w której izba szynkowa z komorą, piecem, kominem, oknami, powałami i zamknięciem opatrzona”. Przy stawie soleckim stał wówczas nowo pobudowany młyn wraz z tartakiem, na którym „dla potrzeby ekonomicznej drzewo rżnięte bywa”.

W 1827 r. w Solcu było 46 domów i 281 mieszkańców. W drugiej połowie XIX w. posiadał szkołę początkową, młyn wodny i olejarnię.

W czasie spisu powszechnego przeprowadzonego w 1921 r. zamiast jednej miejscowości opisano dwie: Solec Nowy i Solec Stary. Solec Nowy liczył wówczas 149 mieszkańców i 28 domów. Znacznie więcej, bo aż 531 osób mieszkało w Solcu Starym, którego zabudowa liczyła 79 budynków mieszkalnych. W 1955 r. dokonano w Solcu pierwszego w Polsce odwiertu złóż siarki.

Sołectwo, mając 365 osób zameldowanych na stałe i 1 czasowo, pod względem liczby mieszkańców jest jednym z większych na terenie gminy.

W Solcu mieszka Leopold Łabęcki, który przez kilka kadencji pełnił funkcję wójta w sąsiedniej Gminie Tuczępy.

Sołtysem Solca w kadencji 2011-2015 była Bożena Wójcik, którą w styczniu 2015 r. wybrano na kolejną kadencję. W lutym 2019 r. sołtysem została Renata Syguła.