Śp. Eleonora Wojtasiewicz (1932-2023)

Eleonora Wojtasiewicz 1932-2023

W dniu 4 grudnia 2023 r. zmarła Eleonora Wojtasiewicz – wieloletnia nauczycielka Szkoły Podstawowej w Kotuszowie i działaczka społeczna.

Eleonora Wojtasiewicz (z d. Bielec) urodziła się 11 marca 1932 r. w Niemścicach. Od 1 września 1949 roku pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Kotuszowie, aż przez 42 lata – do czerwca 1991 r. Wychowała całe pokolenia uczniów. Lokalna patriotka i działaczka społeczna (m.in. ZNP, KGW, OSP, ZBOWiD). Pisała artykuły w lokalnych mediach, także w „Kurierze Ziemi Szydłowskiej”. Tworzyła również wiersze i jeśli któryś z nich należałoby dziś przeczytać, to właśnie ten, napisany przez Nią w 1999 roku:

Autoportret wiejskiej nauczycielki

Dobiega kresu moje pokolenie,
kończy się również XX wiek.
A ja mam czasu tak niewiele
Zwycięsko ukończyłam ten maratoński bieg.
Kochałam dzieci, kwiaty drzewa…
Kochałam życie i wieczory rodzinne,
Słuchałam jak wieczorami słowik śpiewa
i podziwiałam w ogrodzie kwiaty wonne.
Odchodzą powoli moi bliscy
Ci, których kochałam nade wszystko,
ale spotkamy się znów wszyscy,
myślę, że koniec mego życia jest już blisko.
Nie zmarnowałam swego życia
Niosąc dumnie kaganek oświaty.
Spełniłam na ziemi swe posłannictwo,
odchodząc na zawsze w zaświaty.
Nie pragnę jednak żadnej podzięki,
ni  żadnych pochwał.
Jedynie pragnę, by chociaż maleńki ślad
po mnie w pamięci moich bliskich – pozos
tał.

Uroczystości pogrzebowe Śp. Eleonory Wojtasiewicz odbędą się w Kotuszowie 7 grudnia. Msza Św. żałobna odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie w czwartek, 7 grudnia, o godz. 13:30. Po mszy św. nastąpi odprowadzenie ciała na cmentarz parafialny w Kotuszowie.

Samorząd Miasta i Gminy Szydłów składa Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia.

Dostępność