Sprzątaliśmy naszą gminę

clean

W miniony weekend odbyła się w naszej gminie kolejna edycja akcji: „Sprzątanie Świata – Polska” w której uczestniczyli przedstawiciele przedszkoli, szkół i instytucji.

„Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.

Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem ,,Sprzątnie świata łączy ludzi” i polegała na zbiorowym sprzątaniu śmieci, zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.

Akcja ma przede wszystkim wymiar edukacyjny, to zatem doskonała okazja do promocji działań proekologicznych w środowisku lokalnym. Koordynatorem akcji był Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, który z pracownikami urzędu brał czynny udział w zbieraniu odpadów.

Aktywnie w akcję włączyły się dzieci wraz z nauczycielami SP Szydłów, SP Solec, Przedszkola Szydłów oraz pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki w Szydłowie.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata. Mamy nadzieję, ze zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi nawykami.

Marta Stachowicz-Hanczke
Zdjęcia własne poszczególnych instytucji

Dostępność