Sprzęt biwakowy dla zuchów i harcerzy

Sprzęt biwakowy

Część zakupionego sprzętu

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie otrzyma sprzęt biwakowy, który będzie wykorzystywany przez lokalną drużynę zuchów i harcerzy.

Gmina Szydłów, w ramach konkursu „WSPARCIE FUNKCJONALNOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH”, uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu biwakowego dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie”. W dniu 13 lipca 2023 r., z Województwem Świętokrzyskim, została podpisana umowa dotacji na kwotę 14.976,00 zł, co stanowi ok. 75 procent kosztów kwalifikowalnych projektu.

Sprzęt biwakowy: namioty, śpiwory, maty do spania, kije trekkingowe, kociołek, palenisko ogrodowe oraz pałatki, będzie wykorzystywany przez dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z terenu naszej gminy. Zakupiony sprzęt biwakowy umożliwi uatrakcyjnienie oferty społeczno-kulturalnej poprzez wzbogacenie jej o nowe zajęcia rekreacyjno-sportowo-turystyczne. W ramach zajęć, realizowanych z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia, możliwe będzie organizowanie obozów i biwaków na terenie historycznego miasteczka Szydłów oraz w innych atrakcyjnych historycznie lub krajobrazowo miejscach na terenie gminy Szydłów, a także wędrówek pieszych do najciekawszych miejsc gminy Szydłów. Zakup sprzętu jest odpowiedzią m.in. na potrzeby lokalnej drużyny zuchów i harcerzy, która obecnie, z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu, ma ograniczone możliwości działania.

Gmina Szydłów aplikowała o dofinansowanie niniejszego projektu, aby wesprzeć instytucje kultury oraz samą drużynę zuchów i harcerzy, docenić ich kreatywność oraz aktywnie prowadzone do tej pory działania, a także zachęcić innych mieszkańców do integracji społecznej, poprzez korzystanie z oferty zajęć lokalnych instytucji kultury.

UMiG Szydłów

Herb województwo świętokrzyskie herb Miasto i Gmina Szydłów

Dostępność