Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Szydłowie

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Szydłowie
28-225 Szydłów

Zarząd:
Stefan Zieliński - Prezes Zarządu
Józef Żmuda - Wiceprezes Zarządu
Stanisław Kluszczyński - Wiceprezes Zarządu
Kazimiera Czapla - Skarbnik
Wiesław Urbanowski - Sekretarz

KRS: 0000445560