Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Szydłowie

ul. Rynek 10
28-225 Szydłów

KRS 0000445560
NIP 8661734186
REGON 260660605

Zarząd:
Prezes Zarządu – Stefan Zieliński
Wiceprezes Zarządu – Stanisław Kluszczyński
Wiceprezes Zarządu – Grażyna Witkowska
Sekretarz Zarządu – Szczepan Rożek
Skarbnik Zarządu – Wiesława Grabka

Cel działania organizacji:

 1. Integracja środowiska i współpraca pomiędzy członkami stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie szerokiej działalności na rzecz członków stowarzyszenia.
 3. Wsparcie osób samotnych lub znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz troska o ich stan zdrowia psychicznego i fizycznego.
 4. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz członków stowarzyszenia.
 5. Rozwijanie nabytych umiejętności poprzez wzajemną pomoc, wspólne działania na rzecz Seniorów.
 6. Popularyzacja i promocja ludzi znaczących i zasłużonych z terenu gminy Szydłów i województwa.
 7. Współpraca z władzami samorządowymi gminy Szydłów, powiatu staszowskiego i województwa świętokrzyskiego.
 8. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia.
 9. Prowadzenie działalności kulturalnej, twórczej, rozrywkowej i rekreacyjnej.
 10. Inicjowanie i prowadzenie wspólnych imprez z młodzieżą szkolną i seniorów.
 11. Inicjowanie ruchu turystycznego dla członków stowarzyszenia.

Dostępność