Stulecie OSP Gacki

W sobotnie popołudnie, 15 czerwca 2024 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gackach świętowała jubileusz 100-lecia swojego istnienia.

Uroczystość rozpoczęła się od wyprowadzenia na plac przed remizą pododdziałów OSP i złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, druha Marcina Paździocha, druhowi Wiesławowi Woszczynie, Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Kielcach.

Po uroczystym podniesieniu na maszt flagi państwowej przy hymnie narodowym, odprawiona została Msza Święta, którą koncelebrowali: ks. Ryszard Piwowarczyk – proboszcz parafii św. Władysława w Szydłowie, ks. kan. Jerzy Sobczyk – proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Kotuszowie, ks. Rafał Nowiński – proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Potoku.

Po Mszy Świętej nastąpiło oficjalne przywitanie gości. Rolę gospodarza pełnili Stanisław Samiec – prezes OSP Gacki oraz naczelnik OSP Gacki Paweł Zawada. Formalną stronę uroczystości prowadził mł. bryg. Tomasz Banaś – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie oraz sekretarz Zarządu Związku OSP RP w Szydłowie Łukasz Gondek. Druh Stanisław Zawada przedstawił rys historyczny jednostki OSP Gacki.

Podczas obchodów odznaczono sztandar OSP Gacki Złotym Znakiem Związku OSP RP. Kolejnym punktem programu było poświęcenie wyremontowanej remizy strażackiej.

Następnie wręczono odznaczenia dla zasłużonych druhów jednostki OSP Gacki. Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony został Zbigniew Olszewski. Srebrnym Medalem odznaczeni zostali: Robert Pitek i Tomasz Zawada. Brązowym Medalem odznaczeni zostali: Stanisław Samiec, Paweł Zawada, Mateusz Basa, Szymon Redka, Dawid Kuc. Odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali: dh Dawid Kuc, Piotr Kula, Szymon Redka, Apolonia Sojda, Ewa Palmąka, Ewelina Grosicka, Monika Klusek, Ilona Strąk, Anna Celińska, Bożena Karcz.

Aktu wręczenia odznaczeń dokonywali m.in. Wicewojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki, Starosta Staszowski Romuald Zgrzywa, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie bryg. Jarosław Juszczyk, druh Wiesław Woszczyna – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach.

Przemówienia zaproszonych gości i wręczenie okolicznościowych pamiątek zakończyły część oficjalną. Wystąpili m.in.: Wicewojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki, Starosta Staszowski Romuald Zgrzywa, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie bryg. Jarosław Juszczyk, druh Wiesław Woszczyna Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Kielcach oraz przedstawicielki KGW w Gackach i Mokrym.

Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Gacek i Mokrego. Zwieńczeniem uroczystości był przejazd kolumny pojazdów pożarniczych oraz zabawa taneczna, na której mieszkańcy i goście bawili się do późnych godzin nocnych.

Organizatorami uroczystości jubileuszowych byli Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach oraz Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szydłowie przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Szydłów.

Sylwester Celejowski

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom: Państwu Krzysztofowi i Milenie Jamroży, Bank Spółdzielczy w Szydłowie, Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne „DOM” Bożena Chmielewska, Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Na Łąkach” Tomasz Cheliński, PPHU SUBOR ZPCH Marcin Ptak, Zakład Kamieniarski Tadeusz Miklaś, PPHUT Zbigniew Laskowski, PPHU Krzysztof Galus, Koło Łowieckie nr 2 „ODYNIEC” w Kielcach, Firmie Strefa-Tech Anna Różalska, FHU Sławomir Sojda, wszystkim druhom i druhnom OSP Gacki jak i również mieszkańcom sołectwa Gacki za wsparcie finansowe i zaangażowanie w przygotowaniu imprezy. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów za udzielone nam wsparcie finansowe i organizacyjne. Dziękujemy też wszystkim zaproszonym gościom za udzieloną nam pomoc finansową. Dziękujemy członkom KGW w Gackach i Mokrym za przygotowany poczęstunek. Podziękowania składamy księżom za odprawienie mszy świętej: księdzu Ryszardowi Piwowarczykowi – Proboszczowi  parafii w Szydłowie, księdzu kan. Jerzemu Sobczykowi – proboszczowi parafii w Kotuszowie, księdzu Rafałowi Nowińskiemu – proboszczowi parafii w Potoku.

« z 4 »

Zdjęcia: Piotr Walczak

Dostępność