Światowy Dzień Pszczół

Pszczoły obok ula. Fot. Piotr Walczak

W Światowy Dzień Pszczół, przypadający 20 maja, warto zwrócić uwagę na rolę, jaką w ekosystemie i gospodarce rolnej odgrywają pszczoły oraz inne owady zapylające.

Rolniku, Sadowniku, Ogrodniku! Ochrona zapylaczy to nie tylko obowiązek prawny, ale również gwarancja uzyskania wysokiego i dobrej jakości plonu.

Zapylacze, takie jak pszczoły, trzmiele i motyle, odgrywają kluczową rolę w procesie zapylania roślin. Ich obecność i aktywność są niezbędne do zapewnienia obfitych plonów i zdrowych upraw. Chroniąc te pożyteczne owady, dbamy nie tylko o środowisko, ale również o naszą przyszłość jako rolników, sadowników i ogrodników.

Dlaczego warto chronić zapylacze?

  1. Zwiększenie plonów: Owady zapylające przyczyniają się do wyższej produkcji owoców, warzyw i innych roślin uprawnych.
  2. Poprawa jakości plonów: Rośliny zapylane przez owady dają zdrowsze i bardziej dorodne owoce.
  3. Równowaga ekologiczna: Owady zapylające odgrywają kluczową rolę w ekosystemie, pomagając utrzymać różnorodność biologiczną.

Jak możemy chronić zapylacze?

  • Unikanie pestycydów: Stosuj środki ochrony roślin w sposób zrównoważony i zgodnie z zaleceniami. Staraj się unikać chemikaliów, które mogą być szkodliwe dla zapylaczy.
  • Tworzenie siedlisk: Sadź rośliny miododajne i kwiaty, które stanowią źródło pokarmu dla owadów zapylających.
  • Ochrona dzikich miejsc: Zostaw obszary naturalne i dzikie, gdzie owady mogą się schronić i rozmnażać.

Zapylacze są naszymi sprzymierzeńcami w codziennej pracy. Dbajmy o nie, aby mogły dalej wspierać nasze uprawy i przyczyniać się do sukcesu naszych gospodarstw.

Przeczytaj o ochronie roślin bezpiecznej dla zapylaczy.

Dostępność