Świętowaliśmy Niepodległość

W dniu 11 listopada 2023 r. świętowaliśmy 105. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystości gminne odbyły się w Szydłowie.

Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny odprawionej przez ks. Konrada Kaletę. Przy pomniku Armii Krajowej Podobwodu Szydłów złożono biało-czerwone wiązanki kwiatów.

Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali na parking przy ul. Staszowskiej, gdzie wspólnie odśpiewany został „Mazurek Dąbrowskiego”, a na maszt wciągnięta została flaga państwowa. Poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Walczących, Poległych i Pomordowanych w latach 1939-1945. Tę część uroczystości zakończył okolicznościowym wystąpieniem Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego wystąpili przed publicznością z widowiskiem słowno-muzyczno-tanecznym nawiązującym do święta narodowego. Przedstawienie miało miejsce w sali gimnastycznej. Dzień wcześniej, okolicznościową akademię przygotowali u siebie uczniowie Szkoły Podstawowej w Solcu.

Współorganizatorami obchodów był Urząd Miasta i Gminy Szydłów, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie, Parafia Rzymskokatolicka w Szydłowie, Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Szydłowie. Warty przy pomnikach pełnili harcerze z 10 Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego w Szydłowie.

« z 4 »

Zdjęcia: Sylwester Celejowski, Piotr Walczak

Dostępność