Szydłów w bieli i czerwieni

Flagi biało-czerwone i zwieńczenie Bramy Krakowskiej.

„Szydłów w bieli i czerwieni” to tytuł wniosku, który otrzymał dofinansowanie programu dotacyjnego „Symbole narodowe RP” ogłoszonego przez Biuro „Niepodległa”. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie znalazło się w pierwszej piątce najlepiej ocenionych projektów.  

Jak informuje Biuro „Niepodległa” do programu złożone zostały łącznie 382 wnioski, a dofinansowanie otrzymało 128 wnioskodawców. Dofinansowanie otrzymały wnioski, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 70 pkt. i więcej. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie otrzymało 80,67 punktów – piąty wynik w całym naborze. Kwota dofinansowania wynosi 13.000 zł.

Zadanie ma na celu podniesienie stanu wiedzy mieszkańców gminy Szydłów o symbolach Rzeczypospolitej Polskiej: orle białym, barwach biało-czerwonych i hymnie państwowym.

Jakie działania przewidziano w projekcie?

– Planujemy zaangażować w realizację wniosku osoby z różnych grup wiekowych, środowisk i organizacji, aby trafić do jak największego grona odbiorców – mówi Maria Stachuczy, dyrektor M-GCK w Szydłowie, autorka wniosku. – Mamy sporo działań do realizacji m.in. wykład o symbolach i barwach narodowych, zajęcia plastyczne dla dzieci „Wspólnie wykonujemy kotyliony” czy koncert muzyczny „Muzyka Polska”. Jednym z elementów projektu jest szczególne świętowanie Dnia Flagi. W tym celu zakupimy flagi, które w większości zostaną rozdane wśród mieszkańców. Zorganizujemy także wystawę ilustrującą historię i zagadnienia związane z symbolami narodowymi. Projekt planujemy zakończyć dość efektowną, patriotyczną niespodzianką na zamku.

Większość zaplanowanych działań zbiega się z nadchodzącym weekendem majowym. Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprasza małych i dorosłych mieszkańców do aktywnego włączenia się w działania projektowe.

PW

Dostępność