Umowa na usunięcie ok. 450 ton wyrobów z azbestem

Dwóch kolesi w kombinezonach usuwa eternit z azbestem z dachu.

Około 450 ton wyrobów zawierających azbest zostanie wywiezione i unieszkodliwione z terenu Gminy Szydłów do września 2023 r. W Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów podpisano dziś stosowną umowę.

Tomasz Wejman Delta, Andrzej Tuz Szydłów

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz podpisał 26 maja br. umowę z firmą „Delta” Tomasz Wejman z Końskowoli w sprawie usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłów poprzez:

– demontaż płyt azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, przygotowanie do transportu (pakowanie, załadunek), transport i unieszkodliwienie (w ilości ok. 50 Mg),

– przygotowanie do transportu (pakowanie, załadunek), transport i unieszkodliwienie (w ilości ok. 400 Mg).

Koszt prac wyniesie nie więcej niż 147.100 zł. Gmina Szydłów pozyskała te środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Prace mają zostać wykonane do 15 września br.

Dostępność