Usunięto 550 ton wyrobów zawierających azbest

Dwóch kolesi w kombinezonach usuwa eternit z azbestem z dachu.

W tym roku na terenie Gminy Szydłów usunięto rekordowe 550 ton wyrobów zawierających azbest.

Gmina Szydłów zrealizowała zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2023 r.” W ramach zadania odebrano i zutylizowano 550 ton wyrobów zawierających azbest. To rekordowa ilość odpadów zawierających azbest, jaką odebrano na terenie Gminy Szydłów w ciągu roku.

Łączny koszt zadania to: 181.385,69 zł.

Całość zadania została sfinansowania przez WFOŚiGW w Kielcach (50%) i NFOŚiGW w Warszawie (50%).

Logotypy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Dostępność