W bibliotece czytali „Nad Niemnem”

Nad Niemnem Narodowe Czytanie Szydłów

Co roku podczas akcji Narodowego Czytania wspólnie czytamy dzieła, które tworzą kanon polskiej literatury. Jednym z nich jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Bo przecież jej autorka nie tylko maluje szeroką panoramę rodzinnych Kresów, nie tylko przybliża folklor i szlacheckie zwyczaje, ale bardzo wyraźnie przywołuje też historię Rzeczypospolitej, a poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzimy w tym roku, doskonale oddaje przeżycia, emocje i dylematy ówczesnych Polaków”. (List Prezydenta RP)

8 września w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Szydłowie odbyło się Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, któremu towarzyszyła wystawa zielników przygotowana przez Dyskusyjny Klub Książki oraz wystawa publikacji dotyczących życia, twórczości i zainteresowań E. Orzeszkowej ze zbiorów własnych biblioteki. Spotkaliśmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchaliśmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”.

Po spotkaniu każdy uczestnik mógł na przyniesionym przez siebie egzemplarzu książki lub na specjalnie przygotowanych, przez naszą bibliotekę, na tę okazję kartach przybić pamiątkową pieczątkę. Wszyscy obecni otrzymali także zakładki, przygotowane przez DKK, upamiętniające spotkanie.

Przez cały wrzesień w naszej bibliotece będzie można oglądać wystawę zielników oraz wystawę publikacji dotyczących życia, twórczości i zainteresowań E. Orzeszkowej ze zbiorów własnych biblioteki. Czytelnicy będą mogli także przybić pamiątkową pieczęć, która dostępna będzie w naszej wypożyczalni.

Belka Działaj Lokalnie 2023 w powiecie staszowskim

Organizację wydarzenia dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Aktywizacji i Rozwoju.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie

Dostępność