W marcu zapisy na pomoc żywnościową

Artykuły żywnościowe długoterminowe, olej, ziarna, konserwy.

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie wraz z Parafią Rzymskokatolicką w Szydłowie uprzejmie informują o przystąpieniu w roku 2023 r. do Podprogramu 2021 Plus – Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Potrzebującym.

W ramach Podprogramu 2021 Plus rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące z terenu Gminy Szydłów mogą uzyskać pomoc w formie artykułów żywnościowych – paczek. Aby otrzymać wsparcie należy spełnić dwa warunki: kryterium dochodowego oraz przyczynę udzielenia pomocy.

Kryterium:

  • 1.320,00 zł dochód na osobę w rodzinie,
  • 1.707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej.

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem żywności w ramach Podprogramu prosimy o zgłaszanie się od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie osobiście, kontakt tel. 41 35 45 158, w celu weryfikacji i uzyskania skierowania.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szydłowie

Dostępność