Wkrótce przebudowa ulicy Brzezińskiej

Rusza przebudowa ulicy Brzezińskiej 2023

W najbliższych dniach rusza w Szydłowie kolejna inwestycja drogowa. Za nieco ponad 1,1 mln zł zostanie przebudowany niemal kilometrowy odcinek ulicy Brzezińskiej.

Inwestorem zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny-Szydłów-Kotuszów w miejscowości Szydłów, ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565” jest Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, a prace budowlane wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Staszowie.

W dniu 29 maja br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie w obecności Starosty Staszowskiego Józefa Żółciaka, Wicestarosty Leszka Guzala oraz Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza, podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Umowę podpisali: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś wraz z Główną Księgową Beatą Kondek oraz przedstawiciele wykonawcy: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Rafał Szyszkowski oraz Wiceprezes Wojciech Szyszkowski.

Podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym w Staszowie w dn. 29 maja 2023 r. Fot. Paulina Majczak / Starostwo Powiatowe w Staszowie

W ramach inwestycji, na długości 995 metrów zostanie poszerzona jezdnia do szerokości 5,5 m, wyrównana istniejąca podbudowa mieszanką mineralno-asfaltową, wykonana warstwa ścieralna o grubości 4 cm, uzupełnione pobocza materiałem kamiennym, wykonany zostanie kanał technologiczny, zamontowane bariery ochronne. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe jezdni.

Wartość robót zamyka się kwotą 1.127.772,49 zł, z tego 70% kosztów kwalifikowanych  dofinansowane będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaś pozostałe koszty po połowie pokryje budżet Powiatu Staszowskiego i Gminy Szydłów.

Prace mają zostać zakończone w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W przekazaniu placu budowy w dn. 30 maja 2023 r. wzięli udział: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Kierownik Działu Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie Paweł Krakowiak i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Staszowie Rafał Szyszkowski. Fot. P. Walczak

Dostępność