Wola Żyzna

Sołtys: Jolanta Stawczyk
Liczba mieszkańców: 276

W ciągu wieków wieś tę nazywano na różne sposoby. Jan Długosz w latach 1470-1480 zapisał miejscowość jako „Zyznową Wolę”, w latach 1564-1565 odnotowano Wieś Żyznówkę („Villa Zyznowka”), a sto lat później osada została zapisana jako „Wola Żyznowska”. W roku 1789 czytamy z kolei o „Woli Zyznowej”.

Lustracja dóbr królewskich z lat 1564-1565 informuje, że we wsi znajdowały się wówczas dwa stawy rybne „na tejże rzece, która idzie od Szydłowa, które JM pan krakowski pobudował”. Przy jednym z nich, nazwanym „Przekaza”, znajdował się młyn wodny. W XVII w. urzędnik przeprowadzający lustrację w starostwie szydłowskim zanotował, że młyn ten „często woda zrywa i na poprawę grobli, [a] także samego młynu (...) niemały koszt JM starosta prowadzi”.

W XIX w. wieś należała do gminy i parafii Szydłów (ówczesny powiat stopnicki). W 1827 r. było tu 27 domów i 228 mieszkańców. W ciągu niespełna stu lat liczba mieszkańców Woli Żyznej uległa podwojeniu bowiem w 1921 r. wynosiła już 485 (235 mężczyzn i 250 kobiet). Proporcjonalnie do liczby ludności wzrosła do 74 liczba budynków mieszkalnych. Dzisiejsze sołectwo ma 276 mieszkańców (275 zameldowanych na stałe, 1 czasowo - stan na 31.12.2014 r.).

Przez wiele lat funkcję sołtysa Woli Żyznej pełnił Tadeusz Palmąka. Od 2016 r. funkcję tę pełni jego córka Jolanta Stawczyk, w 2019 r. wybrana sołtysem na kolejną kadencję.