Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Głosowanie odbędzie się 9 czerwca 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00.

16-05-2024: Postanowienie nr 290/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

16-05-2024: Postanowienie nr 289/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

16-05-2024: Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Szydłów

10-05-2024: Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Szydłów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

10-05-2024: Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dn. 10 maja 2024 r.

10-05-2024: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dn. 10 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do OKW

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta RP z dn. 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego

Dostępność