Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szydłów

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszarów położonych na terenie miasta i gminy Szydłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy poniższych terenów: – działki nr ewid. 1180, 71, 75, 223/1, 223/2, 240/7, 565/2, 389, 392, 491/1, 492/1, 599/1, 599/2 obręb Szydłów, – działka nr ewid. 117 obręb Gacki, – działki nr ewid. 352/2, 177/4, 177/6, 178/2, 179/2, 208/3, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 407 i 408 obręb Grabki Duże, – działki nr ewid. 156/1 i 156/2 obręb Solec.

Projekt w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja powiązana: Ogłoszenie o wyłożeniu

Dostępność