Wymiana wodomierzy w Kotuszowie, Korytnicy i Jabłonicy

Wodomierz radiowy

W związku z realizacją projektu pod nazwą Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica” z dniem 6 maja 2024 r. wykonawca – firma „METERING” Anna Moder, przystąpi do wymiany wodomierzy głównych u mieszkańców w/w miejscowości.

Prace instalacyjne związane z wymianą wodomierzy prowadzone będą w godzinach 800 – 1800 zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. Kotuszów – 06.05.2024 r. – 08.05.2024 r.
  2. Korytnica – 09.05.2024 r. – 11.05.2024 r. i 13.05.2024 r.
  3. Jabłonica -14.05.2024 r. – 15.05.2024 r.

Uprzejmie prosimy o obecność w tych dniach w domach.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest ustalenie innego terminu wymiany, w tym celu proszę o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Szydłowie – tel. 41 354 51 25 wew. 238.

Czynności związane z wymianą wodomierzy, będą realizowane przez montażystów, posiadających stosowne upoważnienie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów. Dokonujący wymiany wodomierza sporządza protokół, który musi zostać podpisany przez właściciela lub użytkownika oraz instalatora dokonującego wymiany.

Poza obecnością i udostępnieniem miejsca, w którym zamontowany jest wodomierz główny należy w szczególności zapewnić swobodny dostęp do:

  • miejsca zamontowania wodomierza – w tym celu należy uprzątnąć składowane w obrębie wodomierza rzeczy, meble, rowery, kartony, etc.,
  • głównego zaworu odcinającego dopływ wody do nieruchomości (o ile jest zlokalizowany w obrębie nieruchomości),
  • do studni wodomierzowej. Wcześniej należy sprawdzić stan studni wodomierzowej. W przypadku, gdy znajduje się w niej woda należy ją usunąć. Przypominamy, że za stan studni odpowiada odbiorca usług.

UMiG Szydłów

Dostępność