Wymysłów

Sołtys: Helena Orłowska
Liczba mieszkańców: 19

Najstarsza wzmianka o Wymysłowie pochodzi z 1895 r. Nazwa należy do tzw. nazw żartobliwo-przezwiskowych, nadawanych miejscowoścom niewielkim i bardzo oddalonym, o niedogodnych warunkach osadniczych. W okresie międzywojennym i po wojnie Wymysłów nazywany potocznie był również Dembczyną.

Jest najmniejszym sołectwem gminy. W 1921 r. należał do Gminy Potok. Miał wtedy 46 mieszkańców i 8 domów. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku osadę zamieszkiwało 37 osób. Obecnie ma jedynie 19 mieszkańców (stan na 31.12.2014 r.).

Sołtysem w latach 2011-2015 była Helena Orłowska, którą w 2015 i 2019 r. wybrano na kolejne kadencje.