Wyniki otwartego konkursu ofert 2023

Organizacja pozarządowe w mieście i gminie Szydłów

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Szydłów realizacji zadań publicznych w 2023 r.

Zadanie 1: „Promocja Gminy Szydłów poprzez działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.”

Lp.Oferent i tytuł zadaniaKwota przyznanej dotacji
Oferta nr 1Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore”, ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów. Tytuł zadania: „Turniej Rycerski o Złotą Ostrogę Jagiellonów na zamku królewskim w Szydłowie”4000,00 zł
Oferta nr 2Bractwo Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Parafii w Kotuszowie, Kotuszów 82, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Tradycja i kultura wysoka na Szlaku Jakubowym”3000,00 zł
Oferta nr 3Ochotnicza Straż Pożarna w Gackach, Gacki 29, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Wszystkie dzieci nasze są”2000,00 zł
Oferta nr 4Koło Gospodyń Wiejskich w Gackach, Gacki 29, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Wymarzony Mikołaj dla wyjątkowych Dzieciaków”3000,00 zł
Oferta nr 5Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu, Solec 21, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Otwarcie wakacji – Hulanka po Solecku2000,00 zł
Oferta nr 6Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem 2019, Mokre 34, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Wiejska zabawa z przytupem”2000,00 zł
Oferta nr 7Koło Gospodyń Wiejskich Szydłowianki, ul. Opatowska 7, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Mikołajkowy zawrót głowy!”3000,00 zł
Oferta nr 8Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach, Brzeziny 73, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Śliwkowe rarytasy”3000,00 zł
Oferta nr 9Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie, ul. Opatowska 7, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „OSP Szydłów a lokalna młodzież – integracja społeczna3000,00 zł
Oferta nr 10Koło Gospodyń Wiejskich Solecczanki, Solec 22, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania „Mikołaju nie zapomnij o nas”2000,00 zł
Oferta nr 11Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłonicy, Jabłonica 61, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Spotkanie z Mikołajem w Jabłonicy”3000,00 zł

Zadanie 2: „Udzielanie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizację otwartego konkursu ofert.”

Lp.Oferent i tytuł zadaniaKwota przyznanej dotacji
Oferta nr 1Fundacja Aktywizacji i Rozwoju, ul. Ogrodowa 3B, 28-221 Osiek. Tytuł zadania: „Działaj Lokalnie”.6.000,00 zł

Zadanie 3: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych.”

Lp.Oferent i tytuł zadaniaKwota przyznanej dotacji
Oferta nr 1Gminny Klub Sportowy w Szydłowie, ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „GKS Szydłów reaktywacja 2023”.15.000,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie o konkursie z dnia 10 marca 2023 r.

Dostępność