Wywiad z Iwoną Wojnowską – sołtyską Wolicy

Sołtys

Dzisiaj rozmawiamy z Iwoną Wojnowską, która pełni funkcję sołtysa miejscowości Wolica.

Iwona Wojnowska, sołtyska Wolicy w Gminie Szydłów

Jak długo pełni Pani funkcję sołtysa Wolicy?

Wolica to wieś leżąca w gminie Szydłów. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 r. liczba ludności wynosi 104 osoby. Funkcję sołtysa pełnię od 2019 r. Jest to moja pierwsza kadencja.

Co spowodowało, że zdecydowała się Pani na pełnienie tej funkcji?

Zdecydowałam się kandydować na to stanowisko za namową rodziny oraz znajomych, którzy dostrzegli we mnie potencjał. Oczywiście nie było przymusu. Po przemyśleniu stwierdziłam – czemu nie? Jestem osobą bardzo kontaktową i otwartą, lubię ludzi i pracę społeczną. Bycie sołtysem daje możliwości działania i rozwoju miejscowości.

Co takiego właściwie robi sołtys?

Do podstawowych obowiązków sołtysa należy reprezentowanie sołectwa na zewnątrz oraz uczestniczenie w sesjach rady gminy, które są zwoływane okresowo. Zadaniem sołtysa jest również zwoływanie zebrań wiejskich, kierowanie pracą rady sołeckiej oraz prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa. Obowiązkiem sołtysa jest również opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa kierowanych do organów gminy. Dodatkowo sołtys prowadzi inkaso podatku rolno-leśnego od nieruchomości jak i za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Organizuje szczepienia psów oraz zgłasza różne awarie. Staram się również gasić spory między mieszkańcami, jeśli jest taka potrzeba.

Proszę powiedzieć coś o sobie i swojej rodzinie?

Urodziłam się i wychowałam na Śląsku. Na Wolicy mieszkam od 2010 r. Ukończyłam szkołę rolniczą, z wykształcenia jestem Technikiem Żywienia. Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką i mamą dwójki cudownych dzieci. Na co dzień pracuję w pobliskim sklepie oraz prowadzę z mężem gospodarstwo rolne. Moją pasją są góry, lubię wędrówki po nich i poznawać nowe miejsca.

Z czego Pani jako sołtys czerpie największą satysfakcję?

Satysfakcję czerpię z rozwoju naszej wioski w różnych sferach. Powodem do zadowolenia jest dla mnie już sama możliwość działania na rzecz mojej miejscowości. Największą nagrodą jest dla mnie uśmiech drugiego człowieka.

Jak zmieniło się sołectwo w ostatnich kilku latach?

Gdy objęłam funkcję sołtysa, małymi kroczkami zrealizowaliśmy następujące inwestycje: wykonanie placu zabaw, odrestaurowanie przydrożnej kapliczki oraz terenu wokół niej, remont świetlicy wiejskiej, który obejmował nową elewację oraz zmianę poszycia dachowego. Doposażyliśmy również świetlicę w niezbędny sprzęt, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy. Została poprawiona i utwardzona droga, którą mieszkańcy dojeżdżają do swoich pól i sadów. W tym roku została wykonana wiata przystankowa, której brakowało w naszej miejscowości. Od 2022 r. ja jak i inne mieszkanki naszego sołectwa przynależymy do Koła Gospodyń Wiejskich „Solecczanki”. Angażujemy się i pomagamy, wspólnymi siłami, w przygotowaniach niektórych wydarzeń. Sprawia nam to wszystkim niesamowitą radość.

Z jakimi problemami aktualnie boryka się wieś? Co w Wolicy obecnie jest najpilniejsze do wykonania?

Na 2024 rok mamy w planach powiększenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw. Potrzeb w naszej miejscowości jest wiele, chciałabym, aby każdy mieszkaniec w naszej miejscowości czuł się dobrze i bezpiecznie. W obecnej chwili najpilniejszą inwestycją, o której marzę jako sołtys, mieszkaniec i rodzic jest budowa chodnika, który byłby łącznikiem między sąsiednimi wioskami, żeby dzieci, młodzież czy dorośli mogli bezpiecznie się przemieszczać.

Jak wygląda współpraca sołtysa z Urzędem Miasta i Gminy w Szydłowie?

Współpracę z urzędem uważam za poprawną. Zawsze zostaję dokładnie wysłuchana, co pozwala rozwiązać różne problemy i przyczynia się do rozwoju miejscowości.

Jakie marzenia ma Sołtys wsi Wolica na przyszłość?

Marzenia sołtysa? Dobre pytanie… Jednym z nich jest na pewno budowa chodnika, o którym wcześniej już wspomniałam. Marzy mi się utrzymanie dobrych relacji z mieszkańcami oraz władzami samorządu. A najważniejszym to szczęśliwi, zdrowi i uśmiechnięci mieszkańcy Wolicy.

Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu i życzę wytrwałości w realizacji dalszych planów i zamierzeń.

Rozmawiała: Katarzyna Krzemińska

Dostępność