Wywiad z Wiesławą Krześ – sołtyską Korytnicy

Sołtys

Dzisiaj drugi z serii wywiadów z sołtysami gminy Szydłów. Rozmawiamy z Panią Wiesławą Krześ, która pełni funkcję sołtysa miejscowości Korytnica.

Jak długo pełni Pani funkcję sołtysa?

Funkcje sołtysa pełnię od 2019 roku.

Co spowodowało, że zdecydowała się Pani na pełnienie tej funkcji?

Decyzją o pełnieniu funkcji sołtysa były rozmowy z mieszkańcami, którzy proponowali, żeby wyrazić zgodę na kandydowanie na sołtysa. Drugim czynnikiem było to, że przez wiele lat pracowałam w zespole i spotkania z ludźmi dają mi satysfakcję.

Co takiego właściwie robi sołtys?

Sołtys organizuje spotkania z mieszkańcami, jest łącznikiem między wsią a Urzędem Gminy, służy pomocą w wielu sprawach, z którymi zwracają się mieszkańcy.

Proszę powiedzieć coś o sobie i swojej rodzinie?

Od wielu lat jestem na emeryturze, prowadzę gospodarstwo domowe z mężem córką i zięciem, a w wolnych chwilach uwielbiam pracę przy kwiatach w ogrodzie.

Z czego Pani jako sołtys czerpie największą satysfakcję?

Dużą satysfakcję dają mi spotkania z mieszkańcami oraz realizacja nawet najmniejszych planów, które uda mi się wykonać na rzecz wsi.

Jak zmieniło się sołectwo w ostatnich kilku latach?

W ostatnich latach w sołectwie powstały: plac zabaw, drogi asfaltowe, wyremontowano remizę OSP, wykonano bezpieczne przejście oraz drogi dojazdowe do pól.

Z jakimi problemami aktualnie boryka się wieś? Co w Korytnicy obecnie jest najpilniejsze do wykonania?

Dużym problemem w sołectwie jest komunikacja PKS, gdyż zawieszono kilka kursów, a we wsi jest wiele osób,  które nie posiadają samochodów i mają problemy. żeby dostać się do lekarza do Szydłowa lub Staszowa. Myślę, że tę kwestię z pomocą władz Gminy uda się rozwiązać.

W sołectwie Korytnica jest jeszcze wiele do zrobienia: drogi dojazdowe do pól, oświetlenie, chodniki, ogrodzenie placu zabaw i wiele innych inwestycji.

Jak wygląda współpraca sołtysa z Urzędem Miasta i Gminy w Szydłowie?

Moją współpracę z urzędem oceniam na dobrą. Pracownicy są mili, kompetentni  oraz pomocni w każdej kwestii.

Jakie marzenia ma Sołtys wsi Korytnica na przyszłość?

Sołtys wsi Korytnica jak każdy mieszkaniec marzy o realizacji wszystkich planów i zamierzeń na rzecz mieszkańców wsi.

Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu i życzę wytrwałości w dalszych planach i zamierzeniach.

Rozmawiała; Katarzyna Krzemińska

Dostępność