Zakończono przebudowę ulicy Brzezińskiej

Odbiór drogi w Szydłowie ulicy Brzezińskiej 2023

W dniu 1 września 2023 r. dokonano odbioru kilometrowego odcinka ulicy Brzezińskiej, która była przebudowywana przez ostatnie trzy miesiące.

Inwestycja pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny-Szydłów-Kotuszów w miejscowości Szydłów, ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565” powstała dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i współfinansowaniu Powiatu Staszowskiego oraz Gminy Szydłów.

Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, a prace budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Staszowie.

W ramach inwestycji, na długości 995 metrów jezdnia została poszerzona do szerokości 5,5 m, wyrównano istniejącą podbudowę mieszanką mineralno-asfaltową, wykonano warstwę ścieralną o grubości 4 cm, uzupełniono pobocza materiałem kamiennym, wykonano kanał technologiczny i zamontowano bariery ochronne. Wykonano również oznakowanie poziome i pionowe jezdni.

Wartość robót wyniosła 1.127.772,49 zł, z tego 70% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaś pozostałe koszty po połowie pokryto z budżetów Powiatu Staszowskiego i Gminy Szydłów.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Starosta Staszowski Józef Żółciak, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Staszowskiego Stanisław Batóg, Wicestarosta Staszowski Leszek Guzal, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś z pracownikami Pawłem Krakowiakiem i Agnieszką Gajdą, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Rafał Szyszkowski oraz Wiceprezes Wojciech Szyszkowski.

Dostępność